Kajdanki

Kajdanki stalowe są standardowym narzędziem używanym przez policję i służby więzienne do aresztowań i zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Są to kajdanki metalowe lub plastikowe paski, które są zakładane na nadgarstki osoby zatrzymywanej w celu ograniczenia jej ruchów i uniemożliwienia ucieczki. Użycie kajdanek powinno być zawsze proporcjonalne do sytuacji i stosowane zgodnie z prawem, a osoba zatrzymana powinna być traktowana z szacunkiem i godnością. W niektórych przypadkach, takich jak zatrzymania osób o niepełnej zdolności do czynności prawnych lub osób chorych psychicznie, użycie kajdanek może być niestosowne lub wymagać specjalnych procedur i nadzoru.