Taryfikator mandatów i punktów karnych marzec 2022
Cena:
24,90PLN
Ilość: szt.
Udostępnij:
Taryfikator mandatów i punktów karnych zawiera wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wydanie zawiera także przepisy dotyczące postępowania mandatowego, przepisy o kontroli ruchu drogowego oraz grzywny za naruszenia ustawy o transporcie drogowym.
Największą zaletą tej pozycji jest zestawienie w jednej tabeli naruszenia przepisu z punktami karnymi, wysokością grzywny oraz kodem naruszenia. Wyszukiwanie ułatwia przejrzysty układ (w tym wizualizacja w postaci kolorowych znaków drogowych).

Stan prawny na 1 marca 2022r.