Mundury galowe

Mundur galowy Policja

 

Mundur galowy dla Policji zgodny ze specyfikacją techniczną Komendy Głównej Policji. Na kompletny mundur galowy składają się: kurtka gabardynowa, czapka garnizonowa, spodnie lub spódnica wyjściowa, obuwie galowe, koszula biała wyjściowa, krawat, korpusówki, sznur galowy.